1. ให้นักเรียนทุกคน บันทึกไฟล์งานที่ทำ ตามรูปแบบนี้ คือ เลขที่ในห้อง-ชื่อ-วันเดือนปีที่เรียน
ไว้ใน Drive ไหนก็ได้ เช่น 12-วัชรินทร์-10ตค2551

2. ให้นักเรียนทุกคน กดปุ่ม ด้านล่าง

3. ให้นักเรียนทุกคน คลิกเลือก รายชื่อคุณครูผู้สอน

4. ให้นักเรียนเลือกห้อง และพิมพ์ครั้งงานที่ส่งตามที่คุณครูได้บอกไว้

5. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์งานที่นักเรียนได้ บันทึกไว้ใน Drive ตามข้อที่ 1
[ ปุ่ม Browse...ตัวอย่าง ตามรูป ]


6. เมื่อเลือกไฟล์ที่จะส่งเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทุกคน กดปุ่ม ส่งงาน

7. ในกรณี ที่การทำงาน 1 ชิ้นงาน แล้วมีด้วยกัน หลายไฟล์ ให้นักเรียน รวมงานเป็น 1 ไฟล์
นามสกุลไฟล์ .rar แล้วตั้งชื่อไฟล์ที่รวม ตามข้อที่ 1 ดูตัวอย่าง

8. ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติ ทั้ง 7 ข้อข้างบน อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ข้อ 1 เนื่องครูผู้สอนจะได้ง่ายต่อการตรวจงานนักเรียน

9. นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิก

10. นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลด Font สวย ๆ คลิก

11. ข้อสอบ PowerPoint ม.1 คลิก

12. รูปภาพข้อสอบ PowerPoint สอบ ม.1 คลิก

13. แบบประเมินการสอน ครูวัชรินทร์ จันทิมา คลิก