ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนทุกคน สร้างโฟร์เดอร์ โดยทำการคลิกขวาและทำ ตามรูป

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักเรียนทุกคน สร้างโฟร์เดอร์ และตั้งชื่อ ตามรูป

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักเรียนทุกคน Copy งานทั้งหมดไปไว้ใน โฟร์เดอร์ที่สร้าง ตามรูป

ขั้นตอนที่ 4 ให้นักเรียนทุกคน Paste งานทั้งหมดไปไว้ใน โฟร์เดอร์ที่สร้างมา ชื่อ "12-วัชรินทร์-10พย2551" ตามรูป

ขั้นตอนที่ 5 ให้นักเรียนทุกคน ออกจาก โฟร์เดอร์ แล้วคลิกขวา ที่โฟร์เดอร์ เลือกคำสั่ง Add to "ชื่อโฟร์เดอร์.rar" ตามรูป

ขั้นตอนที่ 6 ให้นักเรียนทุกคน จะได้งานที่มีนามสกุลชื่อ .rar ตามรูป