...........ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ซึ่งในเว็บนี้มีเนื้อหาวิชามากมาย วิชาที่สอนในชั่วโมงเรียน
สอนโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และนักเรียนสามารถถามตอบปัญหา วิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม การบ้าน
โดยนักเรียนสามารถถามจากกระดานข่ว หรือเขียนMail มาที่ wittaya_wannamakok@hotmail.com

 

รายวิชา สื่อการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
สื่อการสอนภาษาซี
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน3
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โปรแกรม Prodesktop
โครงงานคอมพิวเตอร์


<<<<++หมวดเนื้อหา++>>>>

CComputer & Technology
หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Educational Technology
เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
Multimedia e-Book
สื่อมัตติมีเดียในรูปแบบ e-book
Flash
หลักสูตรการสร้าง Multimedia Movie ด้วย Flash Technology
OpenSource Software (OSS) & Freeware
เนื้อหาการใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source & Freeware
Graphics & Multimedia
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และสื่อมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ และการสร้างเอกสารเว็บด้วยภาษา HTML
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะต่างๆ
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation)

OpenOffice.org
แนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย Writer, Calc, Impress
e-Learning
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
Technical School
หลักสูตรทางด้านเทคนิค และวิชาการต่างๆ