จำนวนบุคลากร 2556

 


กลุ่มสาระ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

บริหาร

4

2

6

 

ภาษาไทย

4

9

13

 

คณิตศาสตร์

7

12

19

 

วิทยาศาสตร์

9

21

30

 

สังคมศึกษา

2

15

17

 

สุขศึกษา

8

2

10

 

ศิลปะ

4

3

7

 

การงานอาชีพฯ

11

26

37

 

ภาษาต่างประเทศ

6

16

22

 

รวม

55

106

161

 

ครูอัตราจ้าง

11

14

25

 

ลูกจ้างชั่วคราว

17

25

42

 

ลูกจ้างประจำ

5

-

5