ผลการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3        การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3       
   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 7                ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 11
      คลิกดูรายละเอียดที่นี่                                   คลิกดูรายละเอียดที่นี่