วิธีการทำดังต่อไปนี้ครับ เริ่มกันเลย

1.คลิกขวาที่ My Computer แล้วคลิก Properties ดังภาพ


2.เลือกแท็บ Advanced ดังภาพ

3.ในส่วนของ Performance คลิกปุ่ม Settings ดังภาพ

4.คลิกแท็บ Visual Effects ดังภาพ

5.คลิก Custom: ดังภาพ

6.ติกทำเครื่องหมายเฉพาะที่แสดงดังภาพ

7.ติกทำเครื่องหมายให้ครบดังภาพ(ต่อ)

8.คลิกปุ่ม OK ดังภาพ

เสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะไม่อืดอีกต่อไป 

ขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ