Get Adobe Flash player

ประเทศลาว

       

   ถ้าหากภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีอิทธิพลกับภาษาไทยที่สุด ภาษาลาวก็นับว่าเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาไทยที่สุดแล้ว คนไทยกับคนลาวสามารถติดต่อสื่อสารกันเข้าใจได้โดยง่าย แต่ถึงอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมเพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกัน
 
           ในข้อเท็จจริงนั้น ภาษาลาวจะใกล้เคียงกับภาษาอีสานของไทยมากที่สุด หรือพูดได้ว่าเป็นภาษาเดียวกัน แต่ต่างสำเนียงเท่านั้น ทั้งนี้ ภาษาลาวจะมีทั้งหมด 6 สำเนียงใหญ่ๆ ได้แก่
 
          1. ลาวเวียงจันทน์ เป็นภาษาลาวที่เป็นภาษาราชการ ใช้ในพื้นที่ เวียงจันทน์, บอลิคำไซ

          2. ลาวเหนือ ใช้ในพื้นที่ หลวงพระบาง, ไซยะบุลี, อุดมไซ

          3. ลาวกลาง ใช้ในพื้นที่ คำม่วน, สะหวันนะเขต

          4. ลาวใต้ ใช้ในพื้นที่ จำปาสัก, สาละวัน, เซกอง, อัตตะปือ

          5. ลาวตะวันตก เป็นภาษาลาวที่ใช้ในภาคอีสานประเทศไทย

          6. ลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ในพื้นที่ คำม่วน, สะหวันนะเขด
 
           สำหรับตัวอักษรลาว มีทั้งหมด 27 ตัวด้วยกัน ซึ่งชาวลาวจะเรียกว่า พยัญชนะเค้า แล้วก็มีพยัญชนะควบอีก 6 ตัว รวมเป็น 33 ตัว ส่วนสระก็มีทั้งหมด 29 ตัวด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความคล้ายคลึงกัอักษรไทยมาก สาเหตุมาจาก อักษรไทยและลาวมีวิวัฒนาการมาจากอักษรเทวนาคีรี ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้ในอินเดียทางตอนเหนือนั่นเอง

 

    คำทักทายในภาษาลาว

  สวัสดี พูดว่า สบายดี

  ขอบคุณ พูดว่า ขอบใจ

  ขอโทษ พูดว่า ขอโทด 

  ลาก่อน พูดว่า ลาก่อน

  โชคดี พูดว่า โชกดี

 

Click to download in FLV format (395.81kB)