Get Adobe Flash player

ผู้จัดทำ

ด.ญ.จีรนันท์   จันต๊ะรังษี  ชั้น ม.2/11

ด.ญ.กนกพร   อาทรกิจ ชั้น ม.2/11

ด.ญ.นฤชา   กาวารี  ชั้น ม.2/11

ด.ญ.กัญญาณัฐ   บังคมเนตร  ชั้น ม.2/11

และ ด.ญ.ฉวีวรรณ   แสงมณี   ชั้น ม.2/11 

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน