Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้8
เมื่อวานนี้153
สัปดาห์นี้8
เดือนนี้2478
ทั้งหมด295116

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับลูกเสือ ม.2

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.2  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.2

        ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ         นายอลงกรณ์   ข่าทิพย์พาที

        กองลูกเสือ  กอง  1 

 1. นางชลธิกาญจน์             จินาจันทร์                      ผู้กำกับกองที่ 1
 2. นางรุ้งเบญจา                 สุปินราษฎร์                    รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นางธัญสินี                     อาริยา                           รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายธนรัตน์                    กุลศรี                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 5. นายสุทธิพันธ์                 พันธ์สุทธิ                       รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองลูกเสือ  กอง  2 

 1. นายนิวัฒน์                     ไววุฒิ                            ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นายวสันต์                      วีระโพธิ์                         รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางมาลัย                      สายหลาน                      รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายสุทธิพันธ์                 พันธ์สุทธิ                       รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นายภาณุวัฒน์                ศรีเภา                           รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองลูกเสือ  กอง  3 

 1. นายจิรานนท์                  วิชัยคำ                          ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางพัชรินทร์                  เมืองอินทร์                     รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางกัลยา                      ไชยรังสี                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางพิกุล                       จีราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายณัฐรภิรมย์               วราสินธ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองลูกเสือ  กอง  4 

 1. นายกฤษดา                   วงศ์หล้า                                    ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางศรีไว                       ปาลี                              รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางสุมาลี                      ชัยบุรณ์                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นางรุ่งเรือง                    อุดแจ่ม                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นางสาวนิสารัตน์                        จักจั่น                            รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองลูกเสือ  กอง  5  

 1. นายจักริน                      อินทนนท์                       ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นายสันติ                       จิราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางอมรรัตน์                  ตันไชย                          รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นายปรีชา                      มีแจ้                              รองผู้กำกับกองที่ 5
 5. นายวสันต์                      โสภณจิตร                     รองผู้กำกับกองที่ 5

          กองลูกเสือ  กอง  6  

 1. นายอนุสรณ์                   ระลึก                            ผู้กำกับกองที่ 6
 2. นางณัชชา                     เตจะโสด                       รองผู้กำกับกองที่ 6
 3. นางพิชาพัชร์                  กาฬภักดี                       รองผู้กำกับกองที่ 6
 4. นางสาวนัทธมน              ขอบเหลือง                     รองผู้กำกับกองที่ 6