Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้5
เมื่อวานนี้153
สัปดาห์นี้5
เดือนนี้2475
ทั้งหมด295113

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับเนตรนารี ม.2

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.2  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี นายพีรพล   พรหมมินทร์

        กองเนตรนารี  กอง  1     

 1. นางสาวสาวิตรี               ไชยเทพ                         ผู้กำกับกองที่ 1  
 2. นางผกาพรรณ               อินปั๋นแก้ว                     รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นางสาวทิวาพร               วัฒนานุกร                     รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายณัฐวุฒิ                    พรนวม                          รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2    

 1. นางสุคนธ์                      จินดาหลวง                    ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางกัลยา                      จันทรา                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นายกฤษดา                   เรืองขำ                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นางประภัสสร                พรหมคำตัน                   รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นางสาวเสาวนีย์              ชัยได้สุข                                    รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3    

 1. นายสมาน                      อุ่นแก้ว                          ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางชลภิรัตน์                  แก้วมูล                          รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางวิสารดา                   ฉิมน้อย                         รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายศิรสิทธิ์                    สิทธิโชคตกูล                 รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4    

 1. นางรัตนา                      ซุกซอน                         ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางฉัตราพร                  ศุกลพันธ์                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางศุภลักษณ์                บุษมงคล                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นางนงคราญ                  ชูกิจคุณ                                    รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นางสาวอำไพ                 ขานวล                          รองผู้กำกับกองที่ 4

         กองเนตรนารี  กอง  5    

 1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางสุณัญช์                    อินต๊ะเสน                      รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางบุณยนุช                   ใจบันทัด                        รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นางรสสุคนธ์                  รุดชาติ                          รองผู้กำกับกองที่ 5
 5. นางสาวณัฎฐ์นรีย์           วินันท์                            รองผู้กำกับกองที่ 5