Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้48
เมื่อวานนี้695
สัปดาห์นี้1519
เดือนนี้8499
ทั้งหมด291827

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับลูกเสือ ม.3

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม.3  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือ  ระดับชั้น ม. 3

        ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ             นายเสมือน  สายศร

        กองลูกเสือ  กอง  1

 1. นายแสวง                      ใจรังสี                           ผู้กำกับกองที่ 1
 2. นางสาวโปรยทอง           แซ่แต้                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นายกฤตเมธ                  อุ่นโพธิ                          รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองลูกเสือ  กอง  2  

 1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นายวรกฤต                    ปลาสุวรรณ                   รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางสุคนธ์                      จินดาหลวง                    รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายสาคร                      โมลาดุก                                    รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองลูกเสือ  กอง  3

 1. นายพรชัย                      สินธุปัน                         ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางนภัสสร                    วงศรีคุณถาวร                รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางมันทนา                    ทาหน่อทอง                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางภัคยา                      รัตนวราหะ                     รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองลูกเสือ  กอง  4

 1. นางศรีไว                       ปาลี                              ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นางสุมาลี                      ชัยบุรณ์                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางสาวพิจิพร                สำเนียงเย็น                    รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองลูกเสือ  กอง  5 

 1. นายเชาว์                        อุปปินใจ                                    ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางสาววิรภาศา             สินธุปัน                         รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางสาวจุไรรัตน์             ไชยวงศ์                         รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นายสันติ                       จีราพันธุ์                                    รองผู้กำกับกองที่ 5

         กองลูกเสือ  กอง  6 

 1. นางมาลัย                      สายหลาน                      ผู้กำกับกองที่ 6
 2. นางสาวดุษฎี                  วัฒนคามินทร์                 รองผู้กำกับกองที่ 6
 3. นางสุพรพงค์                 สุวรรณรัตน์                   รองผู้กำกับกองที่ 6
 4. นางสาวธัญวรัตน์            เจริญจิตร์                      รองผู้กำกับกองที่ 6