Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้8
เมื่อวานนี้153
สัปดาห์นี้8
เดือนนี้2478
ทั้งหมด295116

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับเนตรนารี ม.3

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับเนตรนารี  ระดับชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2556

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.3

       

ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี นางสาวนิตยา    มะโนคำ

        กองเนตรนารี  กอง  1 

 1. นางสาวธิดาพร              อัมรากุล                        ผู้กำกับกองที่ 1  
 2. นางสาวปฐวัลย์              กิตติ                             รองผู้กำกับกองที่ 1
 3. นายพิชิต                       คำบุรี                            รองผู้กำกับกองที่ 1
 4. นางสาวจิราพร               ใชยลังกา                       รองผู้กำกับกองที่ 1
 5. นางนฤมล                     ศิรินันท์                         รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2 

 1. นายไกรสร                     วงศ์วิวัฒน์                      ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางสาวเชิญขวัญ                        ปิงใจ                             รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นายวสุ                          รัตนพงศ์                       รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นายวิฑูรย์                      สุธรรม                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 5. นายวรวุฒิ                      ใจคำ                             รองผู้กำกับกองที่ 2
 6. นายผดุงเกียรติ               อ๊อดมัง                          รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3 

 1. นางพรสวรรค์                ศรีบุญเพ็ง                      ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางธาริณี                      แสงหงส์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางธัญญา                     ไม่มีทุกข์                                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นางจารุวรรณ                ชมเดช                           รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นางสาวนพวรรณ           โปธาสุ                           รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4 

 1. นางสาวนิตยาภรณ์         สุรินทร์                          ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นายสุริยา                      นิ่มตระกูล                     รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางอำภา                       เชียงคำ                         รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นายบุญชัย                     กลิ่นอวล                       รองผู้กำกับกองที่ 4
 5. นายอนุชิต                      แสนดวงใจ                     รองผู้กำกับกองที่ 4

 

 

 

        กองเนตรนารี  กอง  5

1.    นายระนอง                     ส่องศรี                          ผู้กำกับกองที่ 5

2.   นางสาวฉวีวรรณ                        พรหมณะ                      รองผู้กำกับกองที่ 5

3.   นางปัณณิกา                  ไชยนวล                         รองผู้กำกับกองที่ 5

4.   นางชูศรี                                    วงศ์วิวัฒน์                      รองผู้กำกับกองที่ 5

5.   นางสุภาวดี                    ศรีบุรี                            รองผู้กำกับกองที่ 5