Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้6
เมื่อวานนี้153
สัปดาห์นี้6
เดือนนี้2476
ทั้งหมด295114

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้กำกับเนตรนารี ม.1

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.1  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

 

รายชื่อผู้กำกับและรองผู้กำกับกองเนตรนารี  ระดับชั้น ม.1

        ผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี      นางวรณัน  พรหมช่วย

        กองเนตรนารี  กอง  1  ระเบียบแถว

1.    ว่าที่ร้อยตรีปรีชา             ญาณโรจน์                     ผู้กำกับกองที่ 1

2.   นางบุณยนุช                   ใจบันทัด                        รองผู้กำกับกองที่ 1

3.   นายมติ                          ศิริพันธุ์                         รองผู้กำกับกองที่ 1

4.   นางผ่องศรี                    มณีขัติย์                                    รองผู้กำกับกองที่ 1

5.   นางสาวสุรางค์               รมหิรัญ                         รองผู้กำกับกองที่ 1

        กองเนตรนารี  กอง  2  กฎและคำปฏิญาณ 

 1. นางสาวศิริวรรณ                        ประภัสสรกุล                 ผู้กำกับกองที่ 2
 2. นางมยุรี                                    สมพงษ์                         รองผู้กำกับกองที่ 2
 3. นางสาววิวาห์พร             นามธง                          รองผู้กำกับกองที่ 2
 4. นางสาวพัชริดา              ริยะป่า                           รองผู้กำกับกองที่ 2

        กองเนตรนารี  กอง  3   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม

 1. นางสราทิพย์                  สีมาขจร                                    ผู้กำกับกองที่ 3
 2. นางปาจารีย์                   ปัญโญใหญ่                    รองผู้กำกับกองที่ 3
 3. นางสาวสายฝน              ส่องศรี                          รองผู้กำกับกองที่ 3
 4. นายเจษฎา                     เอี่ยมสงคราม                 รองผู้กำกับกองที่ 3
 5. นายระดมโชค                 ปวงบุผา                                    รองผู้กำกับกองที่ 3

        กองเนตรนารี  กอง  4  การผูกเงื่อน 1

 1. นางนฤชล                      พิมพ์สว่าง                     ผู้กำกับกองที่ 4
 2. นายสมาน                      อุ่นแก้ว                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 3. นางพิณพร                    จันตารี                          รองผู้กำกับกองที่ 4
 4. นายเปรมวิทย์                 ทองเชื้อ                         รองผู้กำกับกองที่ 4

        กองเนตรนารี  กอง  5  การผูกเงื่อน 2

 1. นายอุเทน                       ศรีตระกูลวงศ์                ผู้กำกับกองที่ 5
 2. นางมาลัย                      สายหลาน                      รองผู้กำกับกองที่ 5
 3. นางภคนันท์                   อักษรทับ                       รองผู้กำกับกองที่ 5
 4. นางสาวสุกัญญา                        เติงจันต๊ะ                       รองผู้กำกับกองที่ 5