รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "ด้านวิชาบุกเบิก"

  • พิมพ์
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "ด้านวิชาบุกเบิก" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2556 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค. 2556 รายละเอียด http://scoutthailand.org/documents/personnel/3012556.pdf หรือโทร 022192731 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลุกเสือ
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "ด้านวิชาบุกเบิก" ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2556 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค. 2556 รายละเอียด http://scoutthailand.org/documents/personnel/3012556.pdf หรือโทร 022192731 ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลุกเสือ
January 3 at 10:06am