Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ปฏิทินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555

 

วัน เดือน ปี

กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง 4

กอง 5

กอง 6

24 ต.ค. 55

เปิดภาคเรียนที่ 2/2555

31 ต.ค. 55

ใช้ตารางเรียนภาคเช้า  ภาคบ่ายกิจกรรมกีฬาสี

7  พ.ย. 55

เปิดประชุมกอง ตามจุดนัดหมายรวมของแต่ละระดับชั้น

14 พ.ย. 55

กิจกรรมกีฬาสี

16-18 พ.ย. 55

เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกระดับชั้น

21 พ.ย. 55

ฝึกซ้อม/พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

23 พ.ย. 55

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

เริ่มการสอน

กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง 4

กอง 5

กอง 6

28 พ.ย. 55

ฐาน 2

ฐาน 3

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

5  ธ.ค.  55

หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

12 ธ.ค. 55

รวมกอง เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าค่าย 13 – 15 ธ.ค. 2555

13–15 ธ.ค.55

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีทุกระดับชั้น

19 ธ.ค. 55

ฐาน 2

ฐาน 3

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

26 ธ.ค. 55

ฐาน 3

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

2  ม.ค.  56

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ปีการศึกษา2555

9  ม.ค.  56

ฐาน 3

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

16 ม.ค. 56

หยุดเรียนวันครู

23 ม.ค. 56

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

ฐาน 3

30 ม.ค. 56

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

ฐาน 3

6 ก.พ. 56

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

ฐาน 3

ฐาน 4

13 ก.พ. 56

ฐาน 5

ฐาน 6

ฐาน 1

ฐาน 2

ฐาน 3

ฐาน 4

20 ก.พ. 56

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารี

27 ก.พ. 56

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ปีการศึกษา2555

 

หมายเหตุ  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม