Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

         
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

10 พ.ค. 56

การอบรมทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

14 พ.ค. 56

เปิดภาคเรียนที่ 1/2556

15 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดหมู่ กอง

22 พ.ค. 56

เปิดประชุมกองครั้งที่ 1 (เริ่มการเรียนการสอน)

29 พ.ค. 56

เปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

5 มิ.ย. 56

กิจกรรมนักเรียนทำพานเตรียมไหว้ครู

12  มิ.ย. 56

ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม (ลส. นน. บพ. แยกแต่ละระดับ ซ้อมเดินสวนสนาม)

19 มิ.ย. 56

ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม ซ้อมรวมทุกระดับ ณ สนามกีฬาหน้าเสาธง

26 มิ.ย. 56

ฝึกซ้อมใหญ่ ลส. นน. บพ. ทุกระดับ พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม

1  ก.ค. 56

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ         

ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-3   ทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธี

3 ก.ค. 56

เปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

9-11 ก.ค 56

                                  การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

17 ก.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

24 ก.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

31 ก.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

7 ส.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

14 ส.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

21 ส.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

28 ส.ค. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

4 ก.ย. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

11 ก.ย. 56

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

18 ก.ย.56

ประชุมกองย่อย สรุปรายงานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์

24,26 ก.ย. 56

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

27 ก.ย. 56

ปิดภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเหตุ  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม