Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

          ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

วัน เดือน ปี

ปฏิทินกิจกรรม

20 ต.ค. 57

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 

22 ต.ค. 57

เปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

29 ต.ค. 57

เปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

5 พ.ย. 57

กิจกรรมกีฬาสี ใช้ตารางสอนภาคเช้า

12 พ.ย. 57

กิจกรรมวันกีฬาสี (Sport Day) ใช้ตารางเรียนภาคบ่าย

19 พ.ย. 57

ฝึกซ้อมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

25 พ.ย. 57

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

26 พ.ย. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

3  ธ.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

10  ธ.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

17  ธ.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

24  ธ.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

31 ธ.ค. 57

วันหยุดสิ้นปี 2557

5-9  ม.ค. 58

การสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2557

14  ม.ค. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

21 ม.ค. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

(นัดหมายกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม)

22 – 24

ม.ค. 58

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ทุกระดับชั้น

28  ม.ค. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

4  ก.พ. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

11  ก.พ. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

18  ก.พ. 58

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

25  ก.พ. 58

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือเนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมแต่ละระดับชั้น

2 - 6 มี.ค. 58

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

6  มี.ค. 58

ปิดภาคเรียนที่ 2/2557

หมายเหตุ  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม