Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วัน เดือน ปี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

11 พ.ค. 58

เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

20 พ.ค. 58

ปฐมนิเทศ

27 พ.ค. 58

การประชุมกองย่อย แบ่งกลุ่มกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

3 มิ.ย. 58

กิจกรรมนักเรียนทำพานเตรียมไหว้ครู

10  มิ.ย. 58

พิธีเปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

17 มิ.ย. 58

ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม (ลส. นน. บพ. แต่ละระดับแยกซ้อมเดินสวนสนาม)

24 มิ.ย. 58

ฝึกซ้อมรวมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม รวมทุกระดับ ณ สนามหน้าเสาธง

1  ก.ค. 58

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ     

  6-10   ก.ค. 58

การสอบกลางภาค เรียนที่ 1/2558

15 ก.ค. 58

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

22 ก.ค. 58

ฐาน 1

ฐาน 2

ฐาน 3

ฐาน 4

ฐาน 5

ฐาน 6

29 ก.ค. 58

กอง 2

กอง 3

กอง 4

กอง 5

กอง 6

กอง 1

5 ส.ค. 58

กอง 3

กอง 4

กอง 5

กอง 6

กอง 1

กอง 2

19 ส.ค. 58

กอง 4

กอง 5

กอง 6

กอง 1

กอง 2

กอง 3

26 ส.ค. 58

กอง 5

กอง 6

กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง 4

2 ก.ย. 58

กอง 6

กอง 1

กอง 2

กอง 3

กอง 4

กอง 3

9 ก.ย. 58

การประชุมกองย่อย

16 ก.ย.58

การประชุมกองย่อย สรุปรายงานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ

ก.ย. 58

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558

30 ก.ย. 58

ปิดภาคเรียนที่ 1/2558

หมายเหตุ  1.  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม