Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

 

ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม. 1 - 3

3.7  ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม. 1 - 3

      หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์   นางสาวธัญชญาภรณ์      ธิมายอม

              1.  นางอารี                          เลิศจรรยารักษ์               ที่ปรึกษา

              2.  นายนิคม                         โท๊ะลงธง                       ที่ปรึกษา

              3.  นายรุ่งสยาม                    เสนางาม                       ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              4.  นางสาวกรวรรณ              พิฆเนศวร                      ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              5.  นางพิศสมัย                     สารพันธ์                       ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              6.  นางสาวรุ่งระวี                 ศรีชนะ                          ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              7.  นางจิราวรรณ                  ธรรมยศ                         ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              8.  นายจตุรวิทย์                    ต้นนวลเวียง                   ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 1

              9.  นายศยานันท์                   ยารังฝั้น                         ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 2

              10. นางนัยนา                      อินทรเดช                       ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 2

              11. นางพัทยา                      หาญเมืองใจ                   ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 2

              12. นางชญานิศ                   เขื่อนควบ                       ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 2

              13. นางสาวธัญญารัตน์         พวงมาลา                      ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 2

              14.  นางสาวเยาวภา              คำสม                            ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 3

              15.  นางสาวภูษณิศา             บริหาร                          ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 3

              16.  นางสาวอลินดา              อินทร์อยู่                        ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 3

              17.  นางสาวภิรดา                 บุญศิริชัย                       ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 3

              18.  ว่าที่ ร.ต. กรีฑาวุฒิ         เขื่อนปัญญา                   ผู้กำกับผู้บำเพ็ญฯ ม. 3