เข้าค่ายเนตรนารี ม.3 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2555

  • พิมพ์


เข้าค่ายเนตรนารี ม.3 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2555 ณ ค่ายเรียนรู้ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่