กองลูกเสือโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ"เทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง"

  • พิมพ์

 

กองลูกเสือโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ"เทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง"