วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ เทิดไท้องค์ราชินี 103 ปี การลูกเสือไทย สพม.35

  • พิมพ์


วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ เทิดไท้องค์ราชินี 103 ปี การลูกเสือไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35  ณ โรงเรียนแม่ตืน จังหวัดลำพูน