งานชุมนุม “ลูกเสือไทยใจภักดีฯ 104 ปี การลูกเสือไทย” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

  • พิมพ์

 

งานชุมนุม ลูกเสือไทยใจภักดีฯ 104 ปี การลูกเสือไทย” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน  2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง    จังหวัดลำพูน ค่ายย่อยที่ 6 ค่ายหริภุญชัย