โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน  บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  ณ  ห้อง  ประชุมเจ้าหลวง  โรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

อ่านเพิ่มเติม...