Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้6
เดือนนี้4040
ทั้งหมด554225

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

คติพจน์ คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

                                               
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

      "ทำดีที่สุด"

คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
      "จงเตรียมพร้อม"

คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
      "มองไกล"

คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
      "บริการ"

                                               

     ข้าขอสัญญาว่า
     ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์
     ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

                                              
 
                                               

 

     ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
     ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

                                              
 
                                              

                ด้วยเกียรติของข้า  ข้าขอสัญญาว่า

                ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

                ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

                                              

                ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติ  เชื่อถือได้

                ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

                ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

                ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

                ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

                ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

                ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา  และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

                ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

                ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

                ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ