Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้11
ทั้งหมด530689

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

          ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

28 ต.ค. 56

เปิดภาคเรียนที่ 2/2556

30 ต.ค. 56

ปฐมนิเทศ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์

6 พ.ย. 56

เปิดประชุมกองย่อย แต่ละระดับ (เริ่มการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

และผู้บำเพ็ญประโยชน์)

13 พ.ย. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

20 พ.ย. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

27 พ.ย. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

4  ธ.ค. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

11  ธ.ค. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

18  ธ.ค. 56

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

25  ธ.ค. 56

การสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2556

1  ม.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

8  ม.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

15  ม.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

22  ม.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

16 – 18

ม.ค. 57

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี

และผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับ ม. 1 

23 – 25

ม.ค. 57

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี

และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม. 2 – 3

29  ม.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

5  ก.พ. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

12  ก.พ. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

19  ก.พ. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

26  ก.พ. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

5  มี.ค. 57

การประชุมกอง กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

3-7 มี.ค. 57

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

8  มี.ค. 57

ปิดภาคเรียนที่ 2/2556

หมายเหตุ  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม