Web Link

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1
สัปดาห์นี้3
เดือนนี้29
ทั้งหมด530677

Powered by Kubik-Rubik.de

Login Form

          ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วัน เดือน ปี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

11 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559  ปฐมนิเทศ

18 พ.ค. 59

เปิดประชุมกองครั้งที่ 1 (เริ่มการเรียนการสอน)

25 พ.ค. 59

เปิดประชุมกอง กิจกรรมการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

1 มิ.ย. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

8 มิ.ย. 59

กิจกรรมนักเรียนทำพานเตรียมไหว้ครู

15  มิ.ย. 59

ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม (ลส. นน. บพ. แต่ละระดับแยกซ้อมเดินสวนสนาม)

22 มิ.ย. 59

ฝึกซ้อมใหญ่ ลส. นน. บพ. ทุกระดับ พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม

29 มิ.ย. 59

ฝึกซ้อมใหญ่ ลส. นน. บพ. ทุกระดับ พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม

1  ก.ค. 59

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ     

4-8 ก.ค. 59

การสอบกลางภาค เรียนที่ 1/2559

13 ก.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

20 ก.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

27 ก.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

3 ส.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

10 ส.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

17 ส.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

24 ส.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

31 ส.ค. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

7 ก.ย. 59

การประชุมกองย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

14 ก.ย.59

การประชุมกองย่อย สรุปรายงานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ

19-23 ก.ย. 59

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

24 ก.ย. 59

ปิดภาคเรียนที่ 1/2559

หมายเหตุ  1.  ตารางการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม