การประชุมปฏิบัติการประเมินผลงาน/โครงการ
และการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบประกันคุณภาพ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ณ หอประชุมบุรีรัตน์  โรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 08:08 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

                บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ "สานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ SE-ED Young Blood Translator Championship 2010W" ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553

อ่านเพิ่มเติม...