โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมโครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถการจัดการกับอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของตนเองได้

และเป็นการดูแลช่วยเหลือป้องกันนักเรียนจากโรคเครียดและภาวะซึมเศร้า ได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนายถวิล ชัยยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม