คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 
นายมานัส  นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถวิล  ชัยยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษดา  วงศ์หล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน