Up

เผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรม

แผนฯการแยกสารด้วยวิธีการกรอง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกสาร ชุดที่ 1 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่น รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว21104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างกราฟิกและปรับแต่งภาพเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
Powered by Phoca Download