แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จักรคำฯ สัญญาออมปี 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 3
นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เขียนโดย ธนวุฒิ 6
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 6
กิจกรรมพี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 7
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 24
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 19
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 16
วันครู 16 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 20
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 24
การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 28
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 26
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 46
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 44
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 67
จักรคำไมโครมาราธอน 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 78
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 69-2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 88
Christmas Day ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 91
ต้อนรับครูใหม่ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 75
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 83
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(S.S.B.T.C) เขียนโดย ธนวุฒิ 96
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 62
CKK RUN 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 88
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง เขียนโดย ธนวุฒิ 80
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล To be number one idol เขียนโดย ธนวุฒิ 91
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 80
กิจกรรมกีฬาสีรักษ์โลก เขียนโดย ธนวุฒิ 85
พิธีวางพวงมาลา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
เดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
ค่าย To be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 94
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 80
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 71
กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 135
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 76
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 82
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 69
จัดแสดงผลงานนักเรียนและหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มสาระฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 57
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 82
Sport Dance Ckk 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 90
แสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ Fablab เขียนโดย ธนวุฒิ 114
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 101
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 99
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง เขียนโดย ธนวุฒิ 82
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชน เขียนโดย ธนวุฒิ 117
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 104
ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 84
การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4 เขียนโดย ธนวุฒิ 83
งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 91
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 และ การแข่งขัน ocean man จ.กระบี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 161
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 144
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
พิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 166
พิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยหาราช เขียนโดย ธนวุฒิ 218
พิธีเปิดค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 260
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 177
ตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 212
พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย ธนวุฒิ 176
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 227
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำฯ ครั้งที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 182
การประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 195
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 261
การอบรมทำผลงานวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 243
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 213
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำ 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 231
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 318
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 198
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 144
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 232
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 264
กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 181
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 167
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG เขียนโดย ธนวุฒิ 112
กิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 165
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 114
การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทยระดับภูมิภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 142
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 110
มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานักเรียนจราจร เขียนโดย ธนวุฒิ 146
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 119
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 346
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เขียนโดย ธนวุฒิ 141
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 106
แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 98
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี เขียนโดย ธนวุฒิ 122
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม เขียนโดย ธนวุฒิ 112
อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 157
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 101
กิจกรรม International English Week เขียนโดย ธนวุฒิ 94
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 129
อบรมการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 104
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC เขียนโดย ธนวุฒิ 152
เกษียณรำลึก 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 184
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 188
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 98
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 109
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 102
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale เขียนโดย ธนวุฒิ 100