แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สุขภาพใจในวัยเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 9
วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 8
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 15
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 25
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย ธนวุฒิ 17
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 10
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 12
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำอย.น้อย แกนนำอนุรักษ์พลังงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 29
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 12
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 16
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 35
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 26
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 26
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” เขียนโดย ธนวุฒิ 43
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 48
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” เขียนโดย ธนวุฒิ 32
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 118 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 42
CKK Singing & Music Contest 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 44
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 31
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 34
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 55
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 46
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย ธนวุฒิ 61
แสดงว่าความยินดีกับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 66
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 57
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 68
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 71
พิธีถวายพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลศรีจักรคำคุ้มภัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 66
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 91
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 73
การอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 73
วัชรวรินทร์’ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 174
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนักเรียน (จิตวิทยาเด็ก) เขียนโดย ธนวุฒิ 146
อบรมยกระดับทักษะ Coding สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 140
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 164
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 221
การอบรม AR VR MR ในระดับเบื้องต้นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 112
รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย เขียนโดย ธนวุฒิ 95
การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 210
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 187
โล่เกียรติคุณองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 186
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 221
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 179
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 117
ค่ายวรรณกรรมเด็ก พี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 191
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เขียนโดย ธนวุฒิ 165
เครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรทางถนนฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 156
นักเรียนแลกเปลี่ยน เขียนโดย ธนวุฒิ 197
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 178
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ. สพม. ลป.ลพ. เขียนโดย ธนวุฒิ 146
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา เขียนโดย ธนวุฒิ 168
การประชุมครู ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 144
แสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 169
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 143
โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 282
งานวันครู 16 มกราคม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 269
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย เขียนโดย ธนวุฒิ 277
โครงการวิศวปัญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 295
คนเก่งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เขียนโดย ธนวุฒิ 291
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 248
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 232
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เขียนโดย ธนวุฒิ 205
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 191
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 206
Christmas Day ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 204
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 221
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 225
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ รับรางวัลในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 216
ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เขียนโดย ธนวุฒิ 205
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 225
โครงการซอและค่าวฮ่ำ เขียนโดย ธนวุฒิ 182
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เขียนโดย ธนวุฒิ 182
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 157
การแข่งขันแบดมินตัน CMI BadmihtonTournament ครั้งที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 172
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 165
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 154
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 153
พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ธนวุฒิ 167
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 156
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 178
จัดการประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 168
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 168
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 243
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 269
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จ. ลำพูน ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 200
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม.ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 187
การประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 249
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 316
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 280
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม. ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 247
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 219
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 210
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ระดับชั้นม. ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 244
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย ธนวุฒิ 309
Pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 264
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 291
ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 257
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เขียนโดย ธนวุฒิ 302
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 376