แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 30
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 46
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 28
Christmas Day ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
กีฬาภายใน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
The Utopia of CHAKKHAM เขียนโดย ธนวุฒิ 135
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
ศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 79
ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 89
รายงานผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 94
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เขียนโดย ธนวุฒิ 72
ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 70
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขียนโดย ธนวุฒิ 75
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนโดย ธนวุฒิ 88
กิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 74
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เขียนโดย ธนวุฒิ 85
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 67
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
ค่าย to be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 77
กิจกรรมแนะแนวทาง TCASและติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยง เขียนโดย ธนวุฒิ 63
"เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" เขียนโดย ธนวุฒิ 64
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 70
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 55
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 67
การแข่งขันกีฬานักเรียนคัดภาคเขตการแข่งขันที่ 5 จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 75
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 73
ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เขียนโดย ธนวุฒิ 56
ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 69
การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 52
ค่าย BORN TO BE A DOCTOR นักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ธนวุฒิ 56
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ เขียนโดย ธนวุฒิ 182
ค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 เขียนโดย ธนวุฒิ 73
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 56
น้อมรำลึกพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย ธนวุฒิ 47
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 153
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 141
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 138
สืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 97
แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เขียนโดย ธนวุฒิ 136
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 115
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย ธนวุฒิ 88
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 117
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 117
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 220
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 153
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 126
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 167
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 136
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 115
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู เขียนโดย ธนวุฒิ 142
โรงเรียนสุจริต เขียนโดย ธนวุฒิ 116
วันเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 86
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 92
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย ธนวุฒิ 104
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากสวทช. เขียนโดย ธนวุฒิ 107
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 130
อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น Thunkable เขียนโดย ธนวุฒิ 134
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 127
Active Learning Center for Coding on Mobile Application เขียนโดย ธนวุฒิ 171
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 119
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการเฉพาะด้านฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 162
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 119
การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 138
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 121
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 141
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 138
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 116
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 126
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 126
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 153
คณะครูตรวจสุขภาพประจำปี เขียนโดย ธนวุฒิ 161
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 158
นิทรรศการวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 146
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 144
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 152
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 227
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2 และม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 154
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 171
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 194
ให้ความรู้ รณรงค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย เขียนโดย ธนวุฒิ 176
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 198
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 238
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 174
อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 205
มอบหน้ากากอนามัย (ผ้ามัสลิน) และแผ่นกั้นแบบสวมหน้า Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 153
ผู้ว่าราชการจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 171
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 162
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 169
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 328
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 265
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 329
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook เขียนโดย ธนวุฒิ 161
รายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 184
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 116 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 196
รายงาน มอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 310
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 271
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 436