แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 27
ให้ความรู้ รณรงค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย เขียนโดย ธนวุฒิ 22
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 26
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 26
อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 37
มอบหน้ากากอนามัย (ผ้ามัสลิน) และแผ่นกั้นแบบสวมหน้า Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 24
ผู้ว่าราชการจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 37
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 34
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 31
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 86
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook เขียนโดย ธนวุฒิ 43
รายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 63
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 116 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 44
รายงาน มอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 114
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 204
ส่งมอบ Aerosol box และหน้ากากป้องกันเชื้อแบบ Face Shield เขียนโดย ธนวุฒิ 195
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เขียนโดย ธนวุฒิ 159
ท่านผู้อำนวยการ มานัส นพคุณ คณะครู ทีมงาน Fablab ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shield ด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 217
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 278
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 302
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 611
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 821
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 399
มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย ธนวุฒิ 265
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 293
รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เขียนโดย ธนวุฒิ 167
ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และไวรัสโคโรน่า เขียนโดย ธนวุฒิ 198
มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 182
Carving CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 118
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 264
TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 131
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 131
แสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล เขียนโดย ธนวุฒิ 127
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 107
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก เขียนโดย ธนวุฒิ 80
โครงงานดาราศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 99
การอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 264
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 77
ผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม จิตอาสาฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 174
มอบรางวัลสาขาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 107
การอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 96
กิจกรรม "Quality CKK Open House" เขียนโดย ธนวุฒิ 165
มอบรางวัล CKK Pre Junior เขียนโดย ธนวุฒิ 107
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 61
มอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 134
มอบรางวัลการแข่งขันโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 60
ทีมงานวิจัย Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 93
รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
CKK Pre junior เขียนโดย ธนวุฒิ 550
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 163
ตักบาตรทำบุญ วันมาฆบูชา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
TCAS รอบที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 106
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 130
ทางม้าลาย 3 มิติ เขียนโดย ธนวุฒิ 82
รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขียนโดย ธนวุฒิ 88
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 144
ติวเตอร์ ติวเข้ม เติมเต็มศักยภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 138
Brilliant Day 2020 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) เขียนโดย ธนวุฒิ 185
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 125
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 324
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 8 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2563” เขียนโดย ธนวุฒิ 146
โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 98
จักรคำฯ สัญญาออมปี 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เขียนโดย ธนวุฒิ 97
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 110
กิจกรรมพี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 243
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 106
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 92
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 124
วันครู 16 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 123
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 91
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 104
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 119
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 143
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 179
จักรคำไมโครมาราธอน 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 192
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 69-2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 215
Christmas Day ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 197
ต้อนรับครูใหม่ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 144
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 164
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(S.S.B.T.C) เขียนโดย ธนวุฒิ 168
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 138
CKK RUN 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 224
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง เขียนโดย ธนวุฒิ 197
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล To be number one idol เขียนโดย ธนวุฒิ 179
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 311
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 211
กิจกรรมกีฬาสีรักษ์โลก เขียนโดย ธนวุฒิ 190
พิธีวางพวงมาลา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 193
เดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 201
ค่าย To be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 186
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 166
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 142