แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 57
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 46
ตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 54
พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย ธนวุฒิ 41
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 99
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำฯ ครั้งที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
การประชุมระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 87
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ระดับโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 132
การอบรมทำผลงานวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 138
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 89
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำ 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 110
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 182
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 124
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 76
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 139
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานปั้นปูนเสริมประสบการณ์งานอาคารสถานที่ เขียนโดย ธนวุฒิ 91
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 168
กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 105
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ STRONG เขียนโดย ธนวุฒิ 70
กิจกรรมการบรรยายเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 69
ประเพณีทำบุญถวายสลากภัต ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 70
การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทยระดับภูมิภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 90
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 62
มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานักเรียนจราจร เขียนโดย ธนวุฒิ 77
มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 173
อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและการอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย เขียนโดย ธนวุฒิ 70
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 47
แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 50
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี เขียนโดย ธนวุฒิ 59
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม เขียนโดย ธนวุฒิ 65
อบรมความรู้นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 70
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 57
กิจกรรม International English Week เขียนโดย ธนวุฒิ 45
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 62
อบรมการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 55
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC เขียนโดย ธนวุฒิ 82
เกษียณรำลึก 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 126
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 51
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 70
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 74
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 61
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale เขียนโดย ธนวุฒิ 59
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 52
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 57
พิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 58
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 52
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 138
พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 81
ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 68
โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 120
แสดงความยินดีนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 76
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 77
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 80
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 87
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 97
พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ เขียนโดย ธนวุฒิ 104
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 148
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 100
การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวการพนันฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 110
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS เขียนโดย ธนวุฒิ 122
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
กิจกรรมค่าย Eng-Sci เขียนโดย ธนวุฒิ 104
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW เขียนโดย ธนวุฒิ 109
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน เขียนโดย ธนวุฒิ 102
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 114
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 106
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 257
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 222
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 140
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 181
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 125
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 188
บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 107
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้ทางวางอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 103
การอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 122
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 170
ทีม Balbaf. Fabrication Lab CKK. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สามารถคว้ารางวัล Rookie Team 2nd รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ เขียนโดย admin 177
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 112
พิธีเปิดอาคารจักรคำฯ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 199
กิจกรรมวิ่ง “Reunion Run 2019 รวมพลคนจักรคำ 115 ปี” เขียนโดย ธนวุฒิ 196
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 128
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ธนวุฒิ 180
ทำบุญอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 133
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 132
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge เขียนโดย admin 211
อบรมนักเรียนแกนนำ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 124
การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 184
เข้าค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 154
ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 127
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้น ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 136
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 218
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 155
ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
เปิดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) เขียนโดย ธนวุฒิ 251
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 147
เดินขบวนแห่โคมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 122