แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานวันครู 16 มกราคม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 10
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย เขียนโดย ธนวุฒิ 56
โครงการวิศวปัญญาเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 68
คนเก่งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เขียนโดย ธนวุฒิ 75
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เขียนโดย ธนวุฒิ 80
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 76
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เขียนโดย ธนวุฒิ 68
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 71
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 68
Christmas Day ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 84
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เขียนโดย ธนวุฒิ 93
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ รับรางวัลในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 93
ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เขียนโดย ธนวุฒิ 79
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 87
โครงการซอและค่าวฮ่ำ เขียนโดย ธนวุฒิ 68
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เขียนโดย ธนวุฒิ 93
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 69
การแข่งขันแบดมินตัน CMI BadmihtonTournament ครั้งที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 56
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 65
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 61
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 59
พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ธนวุฒิ 76
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 65
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 88
จัดการประชุมครู ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 78
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 75
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 103
โครงการวิศวปัญญาเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 136
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง จ. ลำพูน ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม.ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 87
การประชุมเพื่อพิจารณาการขอเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 166
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 174
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ม. ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 158
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 122
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 118
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ระดับชั้นม. ต้น เขียนโดย ธนวุฒิ 149
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย ธนวุฒิ 119
Pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.ปลาย เขียนโดย ธนวุฒิ 162
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 191
ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 164
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เขียนโดย ธนวุฒิ 179
ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 237
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 189
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 185
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 257
พิธีบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 271
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 263
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 260
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 210
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 448
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 332
เพชรจักรคำฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 308
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าตรวจ ติดตามฯ Covid-19 เขียนโดย ธนวุฒิ 283
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 250
แสดงความยินดีกับเด็กเก่งภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 222
พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 299
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 248
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 286
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 117 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 286
อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ เขียนโดย ธนวุฒิ 359
การประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เขียนโดย ธนวุฒิ 331
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 344
กิจกรรม English Summer Camp 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 378
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 696
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 975
สอบปฏิบัตินักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 508
“รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 384
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 361
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET เขียนโดย ธนวุฒิ 312
ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย ธนวุฒิ 378
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 298
SHOW & SHARE เขียนโดย ธนวุฒิ 327
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขียนโดย ธนวุฒิ 374
การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 347
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 269
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 368
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 290
ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 284
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 288
เลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 292
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Special Prize เขียนโดย ธนวุฒิ 282
“บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เขียนโดย ธนวุฒิ 289
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 285
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 573
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 345
Brilliant Day 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 291
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 270
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender” เขียนโดย ธนวุฒิ 282
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 321
มอบเกียรติบัตรโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 266
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 268
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 320
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 273
ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 267
ผู้ลงสมัครประธานคณะสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 270
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 268
จักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24 เขียนโดย ธนวุฒิ 293
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564” เขียนโดย ธนวุฒิ 321