แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ เขียนโดย ธนวุฒิ 8
การประชุมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เขียนโดย ธนวุฒิ 7
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 10
กิจกรรม English Summer Camp 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 11
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 275
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 376
สอบปฏิบัตินักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 134
“รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 87
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 70
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET เขียนโดย ธนวุฒิ 57
ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย ธนวุฒิ 75
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 62
SHOW & SHARE เขียนโดย ธนวุฒิ 81
แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขียนโดย ธนวุฒิ 78
การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 80
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เขียนโดย ธนวุฒิ 133
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 10 เขียนโดย ธนวุฒิ 104
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
เลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 82
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Special Prize เขียนโดย ธนวุฒิ 89
“บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เขียนโดย ธนวุฒิ 91
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 86
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 242
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 115
Brilliant Day 2021 เขียนโดย ธนวุฒิ 90
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 76
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “3D Modelling in Blender” เขียนโดย ธนวุฒิ 84
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 106
มอบเกียรติบัตรโครงการสามัคคียอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 87
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 81
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 106
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 74
ร่วมแสดงความยินดีทีม Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 67
ผู้ลงสมัครประธานคณะสีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 85
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 95
จักรคำไมโครมาราธอน ครั้งที่ 24 เขียนโดย ธนวุฒิ 104
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 9 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2564” เขียนโดย ธนวุฒิ 107
พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี เขียนโดย ธนวุฒิ 95
นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 111
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 95
การประชุมจำทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 115
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 85
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 94
พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 91
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และการนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 74
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เขียนโดย ธนวุฒิ 152
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 156
สพม. 35 ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 118
Christmas Day ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 203
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุ เขียนโดย ธนวุฒิ 194
กีฬาภายใน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 207
The Utopia of CHAKKHAM เขียนโดย ธนวุฒิ 221
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 171
ศึกษาดูงานเรื่องระบบจัดการสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 150
ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 172
รายงานผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 193
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เขียนโดย ธนวุฒิ 153
ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 145
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขียนโดย ธนวุฒิ 135
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
กิจกรรมเสริมสร้างความดีและความสามัคคี ทำบุญมหากุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 154
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 131
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Coding ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย ธนวุฒิ 127
ค่าย to be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 143
กิจกรรมแนะแนวทาง TCASและติวเสริมวิชา GAT เชื่อมโยง เขียนโดย ธนวุฒิ 124
"เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" เขียนโดย ธนวุฒิ 147
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 133
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 109
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี SMART TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 130
การแข่งขันกีฬานักเรียนคัดภาคเขตการแข่งขันที่ 5 จังหวัดพะเยา เขียนโดย ธนวุฒิ 132
คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 134
ได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เขียนโดย ธนวุฒิ 115
ร่วมแสดงความยินดีกับครูในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 137
การอบรมการเขียนสร้างสรรค์ พรสวรรค์ต้องพัฒนาการเขียนโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ค่าย BORN TO BE A DOCTOR นักเรียนชั้นม.1 เขียนโดย ธนวุฒิ 115
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ เขียนโดย ธนวุฒิ 302
ค่ายบูรณาการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 เขียนโดย ธนวุฒิ 137
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 132
น้อมรำลึกพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย ธนวุฒิ 105
วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 236
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 224
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 215
สืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 158
แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ เขียนโดย ธนวุฒิ 208
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 157
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย ธนวุฒิ 152
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 171
คุรุปูชนีย์ ศรีจักรคำฯ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 194
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 311
การนำเสนอผลงานรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 214
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้น ม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 188
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 238
สมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา เขียนโดย ธนวุฒิ 193
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 177
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครู เขียนโดย ธนวุฒิ 243
โรงเรียนสุจริต เขียนโดย ธนวุฒิ 174