แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC เขียนโดย ธนวุฒิ 6
เกษียณรำลึก 62 เขียนโดย ธนวุฒิ 0
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 เขียนโดย ธนวุฒิ 6
กิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี เขียนโดย ธนวุฒิ 5
คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan เขียนโดย ธนวุฒิ 15
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 17
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 26
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale เขียนโดย ธนวุฒิ 19
ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 17
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 20
พิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 23
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย ธนวุฒิ 9
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 59
พิธีเปิดกิจกรรม Maths Day และ ICT for all2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 31
ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 23
โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 56
แสดงความยินดีนักเรียนที่มีผลการทดสอบO-NET 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย ธนวุฒิ 31
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 50
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 47
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ธนวุฒิ 55
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 68
พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ เขียนโดย ธนวุฒิ 70
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 93
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 74
การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวการพนันฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 76
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS เขียนโดย ธนวุฒิ 83
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 70
กิจกรรมค่าย Eng-Sci เขียนโดย ธนวุฒิ 71
โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW เขียนโดย ธนวุฒิ 66
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน เขียนโดย ธนวุฒิ 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 88
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 81
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 220
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 163
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 99
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 139
งานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เขียนโดย ธนวุฒิ 134
บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 79
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้ทางวางอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 72
การอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 77
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 108
ทีม Balbaf. Fabrication Lab CKK. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สามารถคว้ารางวัล Rookie Team 2nd รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ เขียนโดย admin 135
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 84
พิธีเปิดอาคารจักรคำฯ 115 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 118
กิจกรรมวิ่ง “Reunion Run 2019 รวมพลคนจักรคำ 115 ปี” เขียนโดย ธนวุฒิ 150
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 94
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ธนวุฒิ 142
ทำบุญอาคารเหมพินทุ์ไพจิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 100
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 89
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รายการ Mission Challenge เขียนโดย admin 150
อบรมนักเรียนแกนนำ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 87
การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 101
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ เขียนโดย ธนวุฒิ 135
เข้าค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 119
ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 94
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้น ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 92
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 153
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 118
ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 105
เปิดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) เขียนโดย ธนวุฒิ 197
กิจกรรมตามรอยพระพุทธองค์ บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 109
เดินขบวนแห่โคมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 86
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 88
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2552 เขียนโดย ธนวุฒิ 66
ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 98
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 121
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมลงนามถวายพระพรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
การอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 141
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Line tracing LEGO® งาน Bangkok Robotics Challenge 2019 เขียนโดย admin 256
งานรดน้ำดำหัวและขอพรครู ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2562 เขียนโดย admin 174
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย admin 243
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นม.6 เขียนโดย admin 188
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นม.3 เขียนโดย admin 198
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี วันจักรคำเกียรติยศ 2561 เขียนโดย admin 216
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เขียนโดย admin 222
จตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 221
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 219
การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย admin 214
การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย admin 137
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เขียนโดย admin 207
วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 222
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย admin 320
Brilliant Day 2019 เขียนโดย admin 295
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ ระดับภาคเหนือ เขียนโดย admin 266
ค่ายห้องเรียนเตรียมทหาร เตรียมตำรวจ เขียนโดย admin 239
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย admin 286
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย admin 220
โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน Gifted Math ภาคเหนือ เขียนโดย admin 288
การอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย admin 219
วันตรุษจีน ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 213
เลือกตั้งประธานคณะสีปี 2562 เขียนโดย admin 229
การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน/นักศึกษา งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 376
"Quality CKK Open House" เปิดบ้านจักรคำฯ เขียนโดย admin 462
วันครู 16 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 300
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย admin 264
วิ่งจักรคำไมโครมาราธอน 2018 ครั้งที่ 22 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 394
วันคริสต์มาส ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 268
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ เขียนโดย admin 274
CKK RUN 2018 เขียนโดย admin 277