แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 17
กิจกรรมกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 26
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 37
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 19
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจาก 4 สถาบันในสังกัดกองทัพอากาศ เขียนโดย ธนวุฒิ 161
กิจกรรม วันตรุษจีนจักรคำ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย ธนวุฒิ 166
กิจกรรมวันครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 67 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี - ไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 183
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมลูกจักรคำ รวมใจสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 129
กิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน เขียนโดย ธนวุฒิ 143
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย ธนวุฒิ 136
ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 192
แชมป์ประเทศไทย สมัยที่ 3 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 196
จัดกิจกรรมพิธีเสริมขวัญ สร้างกำลังใจนักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 165
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 173
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ธนวุฒิ 154
พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 154
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ธนวุฒิ 909
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 870
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เขียนโดย ธนวุฒิ 923
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เขียนโดย ธนวุฒิ 923
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 '' จักรคำเกมส์'' เขียนโดย ธนวุฒิ 1070
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 1009
ร่วมเดินขบวนกระทงจังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 885
สืบสานตำนานยี่เป็ง เขียนโดย ธนวุฒิ 875
เทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 876
วมต้อนรับและแสดงความยินดีต้อนรับ ครูปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 855
พิธีวันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 1005
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 937
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 938
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย ธนวุฒิ 961
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ เขียนโดย ธนวุฒิ 912
พิธีสลากย้อม 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 937
นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 909
พิธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 1018
อบรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 973
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง เขียนโดย ธนวุฒิ 925
พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 920
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 954
MATH DAY & ICT FOR ALL 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 960
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 945
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70” เขียนโดย ธนวุฒิ 1719
อบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 993
พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี เขียนโดย ธนวุฒิ 993
อบรมเรื่องการปั้นโมเดลและสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr เขียนโดย ธนวุฒิ 1106
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เขียนโดย ธนวุฒิ 1039
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน เขียนโดย ธนวุฒิ 1032
ค่ายปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 978
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1048
พิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ธนวุฒิ 931
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 924
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 943
อบรมโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 948
วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) เขียนโดย ธนวุฒิ 1027
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1057
งานธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 904
แสดงความยินดับกับนักอ่านรุ่นเยาว์จักรคำฯ 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 916
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1078
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. เขียนโดย ธนวุฒิ 922
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 917
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 914
แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 924
แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เขียนโดย ธนวุฒิ 1019
สุขภาพใจในวัยเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 1075
วันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 948
ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เขียนโดย ธนวุฒิ 1500
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 972
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย ธนวุฒิ 921
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 932
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 968
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำอย.น้อย แกนนำอนุรักษ์พลังงานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 950
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 917
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 938
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 914
สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 942
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เขียนโดย ธนวุฒิ 925
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” เขียนโดย ธนวุฒิ 953
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 930
“วันเกียรติยศจักรคำคณาทร” เขียนโดย ธนวุฒิ 899
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 118 ปี เขียนโดย ธนวุฒิ 956
CKK Singing & Music Contest 2022 เขียนโดย ธนวุฒิ 941
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 893
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 915
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย ธนวุฒิ 953
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 918
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย ธนวุฒิ 927
แสดงว่าความยินดีกับนักเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 931
นักเรียนจักรคำฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 942
ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง เขียนโดย ธนวุฒิ 954
สพม. ลำปาง ลำพูน นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 960
พิธีถวายพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลศรีจักรคำคุ้มภัย” เขียนโดย ธนวุฒิ 956
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 และม. 4 เขียนโดย ธนวุฒิ 1020
กิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 982
การประชุมสัมมนาวิเคราะห์องค์กรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 951
การอบรมนักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจารจรฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 942
วัชรวรินทร์’ 2564 เขียนโดย ธนวุฒิ 1064
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนักเรียน (จิตวิทยาเด็ก) เขียนโดย ธนวุฒิ 1035
อบรมยกระดับทักษะ Coding สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 1042
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1036
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไปชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย ธนวุฒิ 1134