แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 82
มอบตัวรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 52
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 372
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 477
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 187
มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ รอบห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย ธนวุฒิ 115
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 137
รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เขียนโดย ธนวุฒิ 74
ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 และไวรัสโคโรน่า เขียนโดย ธนวุฒิ 96
มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 69
Carving CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 49
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 132
TO BE NUMBER ONE IDOL เขียนโดย ธนวุฒิ 69
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร เขียนโดย ธนวุฒิ 72
แสดงผลงานทางด้านดนตรีสากล เขียนโดย ธนวุฒิ 59
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT เขียนโดย ธนวุฒิ 58
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก เขียนโดย ธนวุฒิ 40
โครงงานดาราศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 50
การอบรม สร้างอุดมการณ์การรักชาติ รักสถาบัน เขียนโดย ธนวุฒิ 52
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 27
ผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น มารยาทงาม จิตอาสาฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 140
มอบรางวัลสาขาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 43
การอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 47
กิจกรรม "Quality CKK Open House" เขียนโดย ธนวุฒิ 89
มอบรางวัล CKK Pre Junior เขียนโดย ธนวุฒิ 65
กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจ เขียนโดย ธนวุฒิ 29
มอบรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เขียนโดย ธนวุฒิ 61
มอบรางวัลการแข่งขันโครงงาน เขียนโดย ธนวุฒิ 24
ทีมงานวิจัย Fabrication Lab CKK เขียนโดย ธนวุฒิ 45
รางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ เขียนโดย ธนวุฒิ 51
กาดมั่วครัวฮอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย ธนวุฒิ 75
CKK Pre junior เขียนโดย ธนวุฒิ 434
วันมาฆบูชา เขียนโดย ธนวุฒิ 102
ตักบาตรทำบุญ วันมาฆบูชา 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 64
TCAS รอบที่ 1 เขียนโดย ธนวุฒิ 70
ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 79
ทางม้าลาย 3 มิติ เขียนโดย ธนวุฒิ 47
รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) เขียนโดย ธนวุฒิ 54
กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 68
ติวเตอร์ ติวเข้ม เติมเต็มศักยภาพ เขียนโดย ธนวุฒิ 67
Brilliant Day 2020 เขียนโดย ธนวุฒิ 70
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) เขียนโดย ธนวุฒิ 93
พิธีขอขมาอำลาครู เขียนโดย ธนวุฒิ 78
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 243
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนจักรคำ ครั้งที่ 8 “ วันตรุษจีน ประจำปี 2563” เขียนโดย ธนวุฒิ 86
โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต เขียนโดย ธนวุฒิ 56
จักรคำฯ สัญญาออมปี 3 เขียนโดย ธนวุฒิ 50
นักเรียนรับรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เขียนโดย ธนวุฒิ 54
กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 72
กิจกรรมพี่สอนน้อง เขียนโดย ธนวุฒิ 149
พิธีมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 66
กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย ธนวุฒิ 59
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 74
วันครู 16 มกราคม 2563 เขียนโดย admin 73
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 63
การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 56
มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียนหน้าโรงเรียน เขียนโดย ธนวุฒิ 62
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 91
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 เขียนโดย ธนวุฒิ 96
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 116
จักรคำไมโครมาราธอน 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 150
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 69-2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 154
Christmas Day ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 150
ต้อนรับครูใหม่ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เขียนโดย ธนวุฒิ 112
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เขียนโดย ธนวุฒิ 124
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(S.S.B.T.C) เขียนโดย ธนวุฒิ 131
ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต เขียนโดย ธนวุฒิ 99
CKK RUN 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 159
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง เขียนโดย ธนวุฒิ 133
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล To be number one idol เขียนโดย ธนวุฒิ 137
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 174
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ธนวุฒิ 152
กิจกรรมกีฬาสีรักษ์โลก เขียนโดย ธนวุฒิ 142
พิธีวางพวงมาลา ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 148
เดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 151
ค่าย To be smart in science ม.3 เขียนโดย ธนวุฒิ 143
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 122
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 103
กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 209
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย ธนวุฒิ 108
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย ธนวุฒิ 128
การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย ธนวุฒิ 122
จัดแสดงผลงานนักเรียนและหลักสูตรการศึกษาของกลุ่มสาระฯ เขียนโดย ธนวุฒิ 92
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เขียนโดย ธนวุฒิ 127
Sport Dance Ckk 2019 เขียนโดย ธนวุฒิ 142
แสดงความยินดีกับทีมงานวิจัยรุ่นเยาว์ Fablab เขียนโดย ธนวุฒิ 155
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย ธนวุฒิ 143
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เขียนโดย ธนวุฒิ 152
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย ธนวุฒิ 145
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เขียนโดย ธนวุฒิ 131
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง เขียนโดย ธนวุฒิ 111
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชน เขียนโดย ธนวุฒิ 157
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ธนวุฒิ 144
ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ธนวุฒิ 109
การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4 เขียนโดย ธนวุฒิ 123
งานกิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง ประจำปี 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 157
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 และ การแข่งขัน ocean man จ.กระบี่ เขียนโดย ธนวุฒิ 203
การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เขียนโดย ธนวุฒิ 181
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ธนวุฒิ 184
พิธีปิดการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย ธนวุฒิ 195