ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนโดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เ

ป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม