วันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ภายในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

การแสดงของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส การเดินแฟชั่นโชว์ชุดฝรั่งเศสรีไซเคิล โดยมีนายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม