ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิดความสำนึกและร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ วัดไก่แก้ว วัดสวนดอก วัดช้างศรี วัดช่างฆ้อง และวัดหนองเส้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม