กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกืดความสำนึกและร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม