ตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 นำโดย รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ สอวน. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม