การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม