ค่าย To be smart in science ม.3

มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ได้จัดค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ to be smart in science”

ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ณ วังสารรีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม