การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ


วันที่ 14 มกราคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล”

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ นักเรียน ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทราบถึงปัญหาการถูกทำลายของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และคณะครู ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม