ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ GAT PAT

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสนามสอบและได้จัดการประชุมคณะกรรมการคุม สอบ GAT PAT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ และอาจารย์สันทนา บัวมงคล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคุมสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม