กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด ร่วมกับบริษัทดับเบิ้ลกู๊ด พาวเวอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านโภชนาการทางด้านอาหาร มีกิจกรรมอาทิเช่น นักโภชนาการจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาให้ความรู้ทางด้านโภชนาการทางด้านอาหารหลัก 5 หมู่ และเกมส์ต่าง ๆ

ให้ร่วมตอบคำถามให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่สนใจของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ โดมศูนย์กีฬา

คลิกดูภาพกิจกรรม