โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

และมีพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้มีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี และนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม