พิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม