พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโดม 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม