โครงการปลูกจิต รักต้นฮัก

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ร่วมเปิดงาน "โครงการปลูกจิต รักต้นฮัก" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) คณะวิจิตรศิลป์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
และในเวลา 11.00 น. รศ.ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในโครงการ
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน