วันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ผู้บริหารคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม