ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2562

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2562

คลิกแบบประเมิน สำหรับครู  https://forms.gle/bMMEqXpYnSoDdFzX9

คลิกแบบประเมิน สำหรับนักเรียน  https://forms.gle/rrKTMKuysLjq8FsN9

คลิกแบบประเมิน สำหรับผู้ปกครอง  https://forms.gle/3Z7T7b46CiisURBN6