นายมานัส  นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวฐานิตา   นพรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล


นายถวิล   ชัยยา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


นายศรีวัย  โญกาศ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Username
Password