ประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับรางวัลพระราชทาน              นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับรางวัลพระราชทาน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวีระ และคณะ เข้ามาประเมินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 13-11-2013

Username
Password